Voor wie

We geven voorrang aan ouderen die zelf kiezen voor opname in ons woonzorgcentrum of  ouderen die, indien zij die keuze niet meer kunnen maken, kunnen verondersteld worden dat ze daarvoor zouden kiezen.  Ouderen met de grootste zorgbehoefte gaan voor.

Voor mensen met dementie bij wie een opname op gesloten afdeling noodzakelijk is, hebben we een plaatsje vrij! Contacteer ons snel.