Voor wie

Iedereen die een zorgvraag wil stellen of een zorgbehoefte heeft, kan contact nemen met De Hazelaar. 

In het lokaal dienstencentrum beluisteren we u en zoeken we naar een gepaste oplossing.  We zoeken een oplossing op maat van uw mogelijkheden: zowel in de thuiszorg als één of andere zorgvoorziening, binnen De Hazelaar zelf of daarbuiten, afzonderlijk of gecombineerd met meerdere vormen van zorgverleningen.  We beantwoorden altijd elke zorgvraag.  Het antwoord is niet altijd een opname.  Ook wij willen dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen en daar verzorgd worden. 

In de tijdperiode tussen intake en opname, houden we contact.  Informeer de verantwoordelijke zorg over wijzigingen in uw gezondheidstoestand en eventuele andere zorgvragen.  Als toch een opname wenselijk is, gebruiken we opnamecriteria om te beslissen wie eerst kan geholpen worden.  Die beslissing nemen we op moment dat we de mogelijkheid hebben iemand op te nemen. 

De voornaamste criteria zijn:

  1. de toestemming van de zorggebruiker zelf of de veronderstelde toestemming daartoe (indien de zorggebruiker de eigen mening niet meer kan verwoorden),
  2. zorgbehoevendheid. 

Er zijn daarnaast nog andere criteria die we altijd proberen objectief te meten en te gebruiken.  Als we moeten kiezen tussen 2 kandidaat-zorggebruikers, geven we voorrang aan de kandidaat uit Kontich.  Dit bevoordeelt inwoners uit Kontich, maar betekent niet dat we enkel Kontichnaren opnemen.

Voor intake, opname en wachtlijsten contacteert u Femke De Swert: 03 450 82 82 – dewilg(at)dehazelaar.be

Indien u zichzelf of een ander wenst in te schrijven op de wachtlijst, brengt u de volgende zaken mee: 

  • De identiteitskaart van de persoon die u wenst in te schrijven (geen kopie)
  • Een sticker van de mutualiteit
  • In geval van dementie, graag het medisch verslag met de diagnose
  • Bij voorkeur een actuele KATZ-schaal (te verkrijgen bij sociale dienst van bv. het ziekenhuis of zorgvoorzieningen, huisarts of mutualiteit)

 

Voor alles in verband met onze zorg- en dienstverlening contacteert u het onthaal. Zij verbinden u door met de juiste persoon: 03 450 82 80 – info(at)dehazelaar.be