Voor wie

Iedereen die een zorgvraag wil stellen of een zorgbehoefte heeft, kan contact opnemen met De Hazelaar. 

Op de sociale dienst beluisteren we uw vraag en zoeken we naar een gepaste oplossing.  We zoeken, samen met u, een oplossing op maat van uw mogelijkheden. Het antwoord is niet altijd een opname. Ook wij willen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
In de tijdperiode tussen intake en opname, houden we contact. Informeer de opnameverantwoordelijke over wijzigingen in uw gezondheidstoestand en eventuele andere zorgvragen. Als toch een opname toch wenselijk is, bekijken we samen de mogelijkheden.

De belangrijkste voorwaarden tot opname zijn:

  1. de toestemming van de zorggebruiker zelf of de veronderstelde toestemming daartoe (indien de zorggebruiker de eigen mening niet meer kan verwoorden),
  2. zorgbehoevendheid. 

Voor een afspraak of meer informatie contacteert u onze opnameverantwoordelijke Tine Meersman: 03 450 83 67 – tine.meersman(at)gza.be

Indien u zichzelf of een ander wenst in te schrijven op de wachtlijst, brengt u de volgende zaken mee: 

  • De identiteitskaart van de persoon die u wenst in te schrijven (geen kopie)
  • Een klever van de mutualiteit
  • In geval van dementie, graag het medisch verslag met de diagnose
  • •    Bij voorkeur een actuele KATZ-schaal (te verkrijgen bij sociale dienst van bv. het ziekenhuis of zorgvoorzieningen, huisarts of mutualiteit). Dit is nodig om de zorgbehoevendheid te kunnen bepalen.

Voor alles in verband met onze zorg- en dienstverlening contacteert u het onthaal. Zij verbinden u door met de juiste persoon: 03 450 82 80 – info(at)dehazelaar.be