Voor wie

Indien u zorggebruiker bent in het dagverzorgingscentrum en tijdelijk toch verblijft in het kortverblijf, kunt u overdag verder terecht in het dagverzorgingscentrum. Dat is voor u dan immers een vertrouwde omgeving.