Voor wie

De Wilg biedt elke weekdag (behalve op feestdagen) aan zorgbehoevende,
thuiswonende ouderen opvang, verzorging en een zinvolle dagbesteding in een gezellige en huiselijke sfeer.

Wij doen dit met respect en aandacht voor de individuele wensen en noden
van de zorggebruiker. Wij willen de familie en thuiszorg ontlasten en het sociaal isolement doorbreken, opdat de zorggebruiker zolang mogelijk thuis zou kunnen blijven wonen.

Wat biedt het dagverzorgingscentrum De Wilg?

Ondersteuning

Met een team van verpleegkundigen, zorgkundigen, paramedici en vrijwilligers zorgen wij voor een aangenaam en open leefklimaat. Verder bieden we een zinvolle dagbesteding met een gevarieerd activiteitenaanbod waarin aanmoediging en onderhouden van de zelfredzaamheid in de dagelijkse vaardigheden centraal staan.

Even op adem komen voor familie en zorggebruiker

De Wilg geeft zowel zorggebruiker als familie de mogelijkheid om contacten
te leggen met elkaar, met vrienden en familie. Dit is een belangrijk ter voorkoming van sociaal isolement.

Activiteitenaanbod

De zorggebruiker kan vrijblijvend deelnemen aan tal van activiteiten. De Wilg is geopend elke weekdag van 8 tot 17 uur.

Dagindeling:

 

 • warme ontvangst met koffie en thee;
 • bespreken van de krant;
 • animatie zoals sjoelen, volksspelen, muziek beluisteren, creatieve therapie, kook- en bak- activiteit, bingo, turnen;
 • zangnamiddag, wandelen, uitstap naar markt en tuincentrum;
 • nuttigen van een warme maaltijd met soep, hoofdgerecht en dessert. We houden ook rekening met dieetvoorschriften en bedeling van medicatie zo nodig.
 • rustmoment na de maaltijd.

Verder kan de zorggebruiker beroep doen op de kapster en pedicure (niet in de dagprijs inbegrepen) en waar nodig  op de kinisitherapeute. Er is ook gelegenheid om gebruik te maken van douche en bad, steeds met hulp van verzorgend personeel.

Infrastructuur

 • Een leefruimte met relaxzetels en tv
 • Een aparte eetruimte
 • Een rustruimte met aangepast bed
 • Aangepaste toiletten
 • Omheinde tuin
 • Keuken

Vervoer

Het dagverzorgingscentrum biedt aangepast vervoer aan voor het ophalen en terug naar huis brengen  van de zorggebruiker. Familie kan ook zelf instaan voor het vervoer. We zijn gemakkelijk bereikbaar en er is een toegankelijke parking.

Dagverzorgingscentrum De Wilg bevindt zich op de campus van WZC De Hazelaar met volgend adres:

Drabstraat 11b
2550 Kontich
Telefoon: 03 440 09 54

We zien u graag tegemoet, ook telefonisch bij eventuele vragen.

Team De Wilg