Interessante links

  • www.zorgvoorbeter.nl
    Op het kennisplein Zorg voor Beter vind je als zorgmedewerker, docent, opleider of bestuurder betrouwbare en actuele informatie over de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken. Op Zorgvoorbeter.nl staan richtlijnen, praktische instrumenten en tips die zorgmedewerkers in de praktijk kunnen gebruiken om de zorg aan ouderen en chronisch zieken te verbeteren.
  • www.activ84health.eu
    Activ84Health wil gevalideerde oplossingen ontwikkelen om individuen met variabele fysieke, mentale en/of logistieke capaciteiten actief te houden in een motiverende, prettige en gepersonaliseerde omgeving.